Min filosofi

Yogafilosofi

Min första kontakt inom yogakulturen upptäckte jag i Australien, genom ett av mina intressen som är surfing. Yoga är ett mycket effektivt sätt att komplettera sin surfing på eftersom många av fördelarna kan användas i sporten. Den första formen och den som fick mig förbli fast var Bikramyoga. Det är en mycket krävsam form av yoga som utövas i 38-graders värme. Där praktiserade jag yoga frekvent och detta blev därmed en stor del av mitt liv.

En av många saker jag tycker är så fantastiskt med just yoga är att man hela tiden upptäcker saker hos sig själv, både under själva praktiserandet men även i vardagslivet. Att man kan koppla samman det man konstruerar på yogamattan som man kan ta med sig ut som hjälp i vardagslivet. På samma sätt kan vi ta med erfarenheterna från det vardagliga livet och förstå hur vårat beteende blir på yogamattan. Kroppen är en fascinerande organism som ständigt är i rörelse både på utsidan och insidan. Det är otroligt spännande att se hur detta yttrar sig på olika sätt mellan varje enskild individ. Därför känner jag stor tacksamhet att få vara med i processen när en människa utforskar nya vägar på mattan.

Hållbarhet är grundpelaren för mig. Att kunna leva hållbart så att kropp och själ balanserar till att ha en medvetenhet till den miljö vi lever i. Det är lika viktigt att ta hand om sig själv som omvärlden. Hållbarhet kan definieras på så många olika sätt men för mig handlar det om att hitta sitt sätt, som kan bestå. Yoga är en möjlighet till detta.